Imprezy firmowe jako element strategii marketingowej

kategoria:
Imprezy firmowe jako element strategii marketingowej

Imprezy firmowe stanowią ważny element życia organizacji. Profesjonalne działy HR doceniają ich rolę i na stałe wprowadziły je w plany roczne. Nietrudno zauważyć jak ważny to czynnik w procesie zarządzania zasobami ludzkim i poprawy skuteczności zespołów. Ale czy mogą one stanowić podporę strategii marketingowych?

Imprezy firmowe i marketingowe

Na pierwszy rzut oka widać, że imprezy firmowe i marketing mają przeciwne wektory. Pierwsze skierowane są na wewnętrzne potrzeby organizacji, drugie służą komunikacji na zewnątrz. Próba powiązania obu wydaje się nie tyle trudna, co niemożliwa. Czy jednak na pewno tak jest?

Spójrzmy na sprawę z nieco szerszej perspektywy: obiło się zapewne wszystkim o uszy określenie marketing mix. W ten sposób określa się zespół elementów, za pomocą których firmy mogą oddziaływać na rynek.

Mrketing Mix

W tradycyjnym ujęciu na marketing mix składają się produkt, cena, strategia dystrybucji i promocja.

Dzięki upowszechnieniu technologii i rozrostowi globalnego rynku coraz więcej firm oferuje jednak produkt podobnej jakości w bardzo zbliżonej cenie, do tego korzystając z tych samych środków dystrybucji i promocji.

Trudno w tej sytuacji dłużej opierać rynkowy sukces marki na tych walorach. Wskazują na to zachowania konsumentów. Wraz ze wzrostem oczekiwań klientów zmieniają się kryteria jakimi kierują się dokonując wyborów zakupowych. A to wymusza zmianę w strategiach marketingowych.

I to na tyle fundamentalne, że zmianie ulega samo wyobrażenie, czym jest marka.

Czym współcześnie jest marka

Sergio Zyman w tekście The end of marketing as we know it zauważa, że współcześnie marka to zasadniczo całość doświadczenia konsumenta w kontakcie z firmą czy organizacją. Nie jest to zatem wyłącznie narzędzie służące identyfikacji rynkowej, którym dowolnie zarządzać można w czasie.

Według Zymana marka to całość doświadczenia konsumenta w każdym momencie jego kontaktu z produktem czy usługą. A zatem nie tylko w obszarze komunikacji marketingowej.

Kluczowa w tej perspektywie staje się obsługa i jej jakość. Personel.

Po co imprezy firmowe, skoro są szkolenia?

Dobrze, powie ktoś, ale przecież dla personelu są szkolenia, warsztaty, systemy motywacyjne. To przecież standardowe rozwiązania, stosowane w większym czy mniejszym zakresie w każdej firmie czy instytucji. Jak tu jeszcze mogłyby pomóc imprezy firmowe?

Przecież one służą innym celom.

By osiągnąć dobre relacje z klientami wystarczy przeszkolić pracowników jak prawidłowo prowadzić procesy sprzedażowe, jak rozmawiać z klientami, jak rozwiązywać konflikty czy reagować w sytuacjach trudnych. Do tego trzeba jeszcze tylko zadbać, by pracownicy doskonałą wiedzę o produkcie czy usłudze, wiedzą jakie wartości reprezentuje firma. A to też zadanie szkoleń.

Czego jeszcze potrzeba?

Potrzebujesz wiary i niekłamanego entuzjazmu

Krótka odpowiedź brzmi: wiary, entuzjazmu, przekonania że cały zespół współtworzy markę której wartości podziela i która rzeczywiście rozwiązuje problemy klientów.

A tego nie sposób przekazać na szkoleniu. One dobrze nadają się do kształtowania profesjonalisty z ekspercką wiedzą, ale tylko z rzadka zrobią z niego zaangażowanego entuzjastę. Temu celowi służyć mogą odpowiednio przygotowane imprezy firmowe.

Nikomu zapewne nie trzeba tłumaczyć, jak może przełożyć się to na jakość i efektywność pracy na każdym szczeblu organizacji. Tutaj jednak skupiamy się na aspekcie ściślej marketingowym.

Emocje rządzą wszystkim

Człowiek jest istotą kierującą się emocjami.

Jak ważny jest to czynnik w biznesie omawialiśmy już na naszym blogu w artykule Doświadczenie marki. Jakie emocje wywołuje Twój biznes.

Decyzje zakupowe nie są tu wyjątkiem. Ważne zatem jest, by marka potrafiła do tych emocji trafić. A trudno to osiągnąć wykorzystując wizerunek zdystansowanego eksperta.

Dodatkowo na spadek skuteczności tego rodzaju postaw wpływa ogólny kryzys zaufania w komunikacji marketingowej. W takich sytuacjach ludzie mimowolnie odwracają się od instytucji i szukają autorytetów wśród konkretnych osób, które mogą poznać i nawiązać z nimi relacje. Tym ważniejsze staje się nastawienie przedstawicieli marek, z którymi się komunikują.

Klienci bardziej skłonni są zaufać człowiekowi z krwi i kości, takiemu jak oni sami. Jego szczerość i niekłamany entuzjazm może okazać się decydujący.

No więc po co robić imprezy firmowe?

Dobrze zaplanowane i zorganizowane imprezy firmowe służyć mogą i powinny właśnie temu celowi. Zintegrowaniu zespołu nie tylko wewnętrznie, ale również z marką, którą współtworzy. I podobnie jak w przypadku komunikacji z klientami najlepsze rezultaty przyniesie dostarczenie unikatowego doświadczenia marki. Z tą różnicą, że doświadczającymi będą pracownicy.

Wszystkie standardowe rodzaje imprez firmowych da się uzupełnić o tego rodzaju mechanizmy. Czy będą to imprezy integracyjne, wyjazdy incentive, firmowe konferencje, pokazy produktowe czy imprezy plenerowe.

Warto przy tym rozważyć wsparcie profesjonalnej agencji eventowej, której rola nie musi się ograniczyć tylko do zadbania o elementy organizacyjne, program, catering, nocleg i dodatkowe atrakcje. Jej rolą będzie zaproponowanie spójnego i wyjątkowego przeżycia opartego na specyfice i wartościach marki.

Podsumowanie

Imprezy firmowe nie muszą służyć wyłącznie działom HR, ale przynieść mogą wymierne skutki również dla marketingu.

Nie oznacza to, że ich dotychczasowa rola musi ulec radykalnej zmianie. Mogą stanowić element systemu motywacyjnego, szkoleniowego, czy realizować zadania z zakresu team-buildingu.

Dobrze jednak spojrzeć na nie jako na element szerszej strategii marketingowej, w której odpowiadać będą za stworzenie zespołu mogącego rozstrzygnąć o rynkowym sukcesie organizacji.

Jako Agencja Eventowa zajmujemy się organizacją imprez firmowych, które projektujemy w taki sposób, by jak najlepiej wykorzystać ich potencjał również w późniejszych działaniach marketingowych.

Jeśli planujesz organizację eventu w swojej firmie i zastanawiasz jakie rozwiązania możemy zaproponować, skontaktuj się z nami.

Podziel się

Polub nas na Facebooku

Oceń realizacje na Instagram

Obserwuj nas na LinkedIn

Obserwuj nas na Tweeterze

Odwiedź nasz kanał na YouTube