Jakie wymagania należy spełniać, aby móc organizować loterie promocyjne?

kategoria:
Jakie wymagania należy spełniać, aby móc organizować loterie promocyjne?

Jakie wymagania należy spełniać, aby móc organizować loterie promocyjne?

Poniższy artykuł ma na celu przybliżenie tematyki podstawowych wymagań prawnych i regulacji, jakie należy spełnić, aby legalnie organizować loterie w Polsce. Omówione zostaną różnice między konkursami a loteriami, wymagane pozwolenia, zgłoszenia do odpowiednich urzędów oraz regulacje dotyczące organizacji loterii i konkursów. Skupimy się jednak głównie na loteriach, bo to one podlegają najbardziej skomplikowanej procedurze oraz weryfikacji ze strony urzędów i ustawodawcy.

Organizowanie konkursów i loterii może być skutecznym narzędziem marketingowym, które przyciąga uwagę klientów, zwiększa zaangażowanie oraz buduje lojalność wobec marki. Jednakże, aby te działania przyniosły oczekiwane korzyści i nie naraziły organizatora na problemy prawne, niezwykle istotne jest przestrzeganie obowiązujących regulacji, które zostaną poniżej wyszczególnione.

Przestrzeganie przepisów prawnych ma zapewnić też ochronę uczestników tychże działań i zagwarantować, że wszyscy uczestnicy są traktowani sprawiedliwie, a same konkursy i loterie są przeprowadzane w sposób transparentny i uczciwy. Dzięki temu uczestnicy mogą być pewni, że organizatorzy nie manipulują wynikami ani nie wprowadzają ich w błąd. 

Zacznijmy zatem od podstaw.

akademia-wiedzy-konkursy-loterie-promocyjne-wymagania

DEFINICJE I RÓŻNICE MIĘDZY KONKURSEM A LOTERIĄ

Co to jest konkurs?

Konkurs to forma rywalizacji, w której uczestnicy muszą wykazać się umiejętnościami, wiedzą lub kreatywnością. Zwycięzcy są wybierani na podstawie ocen spełnienia określonych zadań lub kryteriów. Konkursy często angażują uczestników w sposób bardziej interaktywny, zachęcając do aktywnego uczestnictwa i kreatywnego myślenia.

Co to jest loteria?

Loteria to gra, w której uczestnicy nabywają losy, a o wygranej decyduje losowanie. Co istotne, to losem może być także paragon świadczący o zakupie produktu lub usługi. To co finalnie jest losem, definiuje regulamin loterii. Loterie dzielą się na kilka rodzajów, z których każdy charakteryzuje się inną specyfiką i podlega innym procedurom organizacyjnym. W tym artykule skupimy się na loteriach promocyjnych.

Zgodnie z Ustawą o zmianie gier hazardowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 grudnia 2016 roku, loteria promocyjna to gra, w której uczestniczy się poprzez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. (definicja w brzmieniu zgodnie z ustawą Dz.U. 2009 Nr 201 poz. 1540 USTAWA z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych).

Warto dodać, że loterie promocyjne, potocznie bywają nazywane loteriami konsumenckimi, jednak loterie konsumenckie to nic innego jak loterie promocyjne skierowane do konsumentów np. klientów sieci sklepów, którzy dokonując zakupów w tej sieci, biorą udział w loterii, a paragon zakupowy jest jednocześnie losem na loterii.

Inną potoczną nazwą loterii jest tzw. loteria dla biznesu, jednak to też nic innego jak nazwa loterii promocyjnej, skierowana w tym przypadku nie do konsumentów, czyli osób fizycznych, a do firm. Przykładem takiej loterii dla biznesu, może być organizacja loterii przez hurtownię lub dystrybutora towarów, który chce zaktywizować swoich klientów, jakimi są sklepy detaliczne oferujące produkty dystrybutora. Hurtownia, zazwyczaj są to sieci hurtowni o zasięgu ogólnopolskim np. Eurocash organizuje loterię dla odbiorców swoich towarów, polegającą na konieczności dokonania zakupu powyżej określonej kwoty i w określonym czasie. Wśród wszystkich sklepów, które spełnią te wymogi, hurtownia losuje atrakcyjne nagrody np. egzotyczne wycieczki. 

Przykłady loterii promocyjnych dla konsumentów

Loteria zakupowa: Klienci, którzy dokonają zakupu określonego produktu lub zestawu produktów, otrzymują losy, które biorą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród, takich jak elektronika, wakacje czy samochody. Przykładem może być loteria organizowana przez sieć supermarketów, gdzie za każde 50 zł wydane na zakupy, klient otrzymuje jeden los.

Loteria z nagrodami za rejestrację: Klienci, którzy zarejestrują się w programie lojalnościowym lub newsletterze danej marki, mają szansę na wygranie nagród. Przykładem może być loteria promocyjna organizowana przez sklep internetowy, gdzie nowi subskrybenci newslettera biorą udział w losowaniu nagród takich jak bony zakupowe czy gadżety elektroniczne.

Przykłady loterii promocyjnych dla pracowników

Loteria motywacyjna: Pracownicy, którzy osiągną określone cele sprzedażowe lub operacyjne, otrzymują losy, które biorą udział w losowaniu nagród. Przykładem może być loteria organizowana przez firmę sprzedażową, gdzie pracownicy, którzy sprzedadzą określoną ilość produktów w danym okresie, mają szansę na wygranie wycieczki zagranicznej lub sprzętu elektronicznego.

Loteria za pomysły: Pracownicy, którzy zgłoszą innowacyjne pomysły na usprawnienie pracy lub poprawę procesów w firmie, mają szansę na wygranie nagród. Przykładem może być loteria w firmie produkcyjnej, gdzie za każde zgłoszenie pomysłu, który zostanie zaakceptowany przez zarząd, pracownik otrzymuje los, który bierze udział w losowaniu nagród finansowych lub rzeczowych.

NAJBARDZIEJ ZNANE I SPEKTAKULARNE LOTERIE PROMOCYJNE NA ŚWIECIE

Loterie promocyjne na całym świecie przyciągają miliony uczestników dzięki imponującym nagrodom i kreatywnym mechanizmom. Oto kilka przykładów najbardziej znanych i spektakularnych loterii promocyjnych, w których pojawiły się najdroższe nagrody:

1. McDonald's Monopoly

Jedną z najbardziej znanych loterii promocyjnych na świecie jest gra Monopoly organizowana przez McDonald's. Kampania polega na zbieraniu fragmentów planszy Monopoly, które można znaleźć na opakowaniach produktów McDonald's. Nagrody w tej loterii są niezwykle atrakcyjne i obejmują:

 • Gotówkę w wysokości milionów dolarów
 • Samochody
 • Wakacje na całym świecie
 • Domy

McDonald's Monopoly przyciąga ogromne liczby uczestników i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń marketingowych.

2. HGTV Dream Home Giveaway

Kolejnym spektakularnym przykładem jest loteria promocyjna organizowana przez HGTV (Home & Garden Television), znana jako Dream Home Giveaway. W tej loterii uczestnicy mają szansę wygrać luksusowy dom marzeń, w pełni umeblowany i wyposażony, a także gotówkę i pojazdy. Przykładowe nagrody obejmują:

 • Domy warte ponad milion dolarów
 • Samochody terenowe
 • Pieniężne nagrody o wartości setek tysięcy dolarów

Dream Home Giveaway jest jedną z najbardziej oczekiwanych loterii w USA, przyciągającą miliony zgłoszeń każdego roku.

3. Pepsi Stuff

W latach 90. i na początku 2000 roku, Pepsi zorganizowało loterię promocyjną pod nazwą Pepsi Stuff, gdzie uczestnicy mogli zbierać punkty z etykiet produktów Pepsi i wymieniać je na różnorodne nagrody. W 1996 roku, kampania stała się niezwykle znana z powodu oferowania myśliwca Harrier Jet za 7 milionów punktów, co stało się przedmiotem głośnej sprawy sądowej. Choć myśliwiec nie został przyznany, loteria oferowała imponujące nagrody takie jak:

 • Samochody
 • Motocykle
 • Elektronika wysokiej klasy

Te loterie promocyjne pokazują, jak różnorodne i ekscytujące mogą być nagrody, które przyciągają uczestników i budują zaangażowanie wokół marek. Dzięki spektakularnym nagrodom, takie loterie stają się nie tylko popularnymi wydarzeniami marketingowymi, ale również ważnym elementem strategii promocyjnych wielu firm na całym świecie.

KLUCZOWE RÓŻNICE MIĘDZY KONKURSEM A LOTERIĄ

Konkursy i loterie różnią się zasadniczo pod względem mechanizmu wyboru zwycięzców oraz regulacji prawnych. W konkursach uczestnicy rywalizują na podstawie swoich umiejętności, wiedzy lub kreatywności, a zwycięzcy są wybierani na podstawie ocen spełnienia określonych zadań lub kryteriów. Natomiast loterie promocyjne opierają się na losowości – uczestnicy nabywają losy, a zwycięzcy są wyłaniani przez przypadek, zwykle poprzez losowanie. Te różnice mają istotne implikacje prawne i organizacyjne, które muszą być uwzględnione przez organizatorów, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz transparentność i uczciwość prowadzonych działań.

wymagania do organizacji loterii akademia wiedzy loterie konkursy

Problem z konkursami polega na tym, że poprzez nieświadome działanie mało doświadczonych organizatorów konkursów, mogą one zostać uznane przez organy prawne za loterię.

Nawet jeśli organizator uważa, że organizuje konkurs, elementy losowości, jeśli pojawią się w takim konkursie, mogą sprawić, że będzie on traktowany jako loteria. To oznacza, że w takiej sytuacji, konkurs musi spełniać wszystkie wymogi ustawy o grach hazardowych, a ich nieprzestrzeganie może skutkować karami finansowymi. Aby uniknąć problemów przy organizacji konkursu, należy wystrzegać się losowego przydziału nagród i powołać komisję do oceny zgłoszeń. W razie wątpliwości warto zasięgnąć interpretacji Ministerstwa Finansów.

Dodatkowo, różnice dotyczą opodatkowania nagród pochodzących z loterii i konkursów, ale podatkom związanym z tymi zagadnieniami, poświęcimy osobny artykuł w naszej Akademii Wiedzy.

PODSTAWY PRAWNE ORGANIZOWANIA LOTERII

Organizacja loterii promocyjnych wymaga przestrzegania wielu przepisów prawnych, które mają na celu ochronę uczestników oraz zapewnienie przejrzystości działań. Jest to cała litania regulacji, ustaw i przepisów. Poniżej najważniejsze z nich. Należy jednak pamiętać, że jest to lista aktualna na czerwiec 2024 r. i może ulec zmianom na przestrzeni czasu.

Ustawy i przepisy regulujące konkursy i loterie w Polsce

 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Ustawa określa warunki urządzania i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego właściwego do wydania druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej (Dz.U. z 2017 r. poz.362).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie kontroli celno-skarbowej wykonywanej w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 438).
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej dyrektorów izb administracji skarbowej do udzielania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018, poz. 200).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

WYMAGANIA PRAWNE DLA ORGANIZATORÓW

WYMAGANIA PRAWNE DLA ORGANIZATORÓW LOTERII

Kto może organizować konkursy i loterie?

Myślisz o zorganizowaniu loterii promocyjnej dla konsumentów? To doskonałe narzędzie marketingowe zmierzające głównie do zwiększenia sprzedaży w stosunkowo krótkim czasie. Dobrze przeprowadzona loteria może w znacznym stopniu wpłynąć na zmianę przyzwyczajeń konsumentów i skłonić ich do wypróbowania nowego produktu, który jest składową loterii promocyjnej. Aby jednak loteria odniosła sukces, musisz dokładnie zaplanować każdy jej aspekt, od przygotowania komunikacji o rozpoczęciu loterii, aby trafiła ona do jak najszerszej grupy odbiorców, opracowania zasad uczestnictwa, scenariusza loterii, przez mechanizm losowania, aż po zapewnienie atrakcyjnych nagród, które przyciągną uwagę konsumentów.

Organizatorem loterii może być:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • jednostka bez osobowości prawnej – np. wspólnota mieszkaniowa

Nie wygląda to skomplikowanie? Nic bardziej mylącego. W tym momencie zaczynają się schody. Dlaczego? Organizatora loterii dotyczy szereg wymagań i obowiązków, które musi spełniać, aby móc zorganizować loterię. Niedopełnienie któregokolwiek aspektu, przekroczenie ustawowych terminów czy też brak kompletu formalności niesie za sobą konkretne konsekwencje. Najmniej bolącą konsekwencją będzie brak możliwości przeprowadzenia loterii, ale już naruszenie paragrafów ustawy lub niedopilnowanie niektórych terminów, może skończyć się milionowymi karami.

Dobrze zdawać sobie z tego sprawę, zanim podejmie się decyzję o organizacji loterii lub zorganizować ją z rzetelnym partnerem, posiadającym stosowne uprawnienia i infrastrukturę do organizacji takich wielkoskalowych wydarzeń.

W przypadku loterii promocyjnej istotną kwestią jest kreatywny pomysł i scenariusz na przeprowadzenie loterii. To argument przemawiający za powierzeniem tego przedsięwzięcia profesjonalistom. W agencjach są sztaby ludzi którzy zajmują się wyłącznie przygotowaniem najlepszych scenariuszy i innowacyjnych pomysłów na loterię, co ciężko będzie uzyskać angażując jedynie własny dział marketingu do takiej akcji. Ponadto, firmy zewnętrzne mają doświadczenie w radzeniu sobie z niespodziewanymi problemami, które mogą pojawić się podczas organizacji loterii, co minimalizuje ryzyko zakłóceń. 

Jednak najważniejszym argumentem, przemawiającym za powierzeniem organizacji loterii profesjonalnej agencji to działanie zgodnie z prawem polskim i wszystkimi regulacjami jakie dotyczą organizacji loterii. Agencje specjalizujące się w organizacji loterii mają pełną wiedzę na temat aktualnych przepisów prawnych, co pozwala uniknąć błędów formalnych i związanych z nimi sankcji. Dzięki temu, organizatorzy mogą mieć pewność, że każda loteria jest przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. Chroni ich to przed ewentualnymi problemami prawnymi i finansowymi. Działy prawne agencji specjalizujących się w organizacji eventów i loterii promocyjnych, to wyspecjalizowane jednostki, które mają doświadczenie w tym temacie, które śledzą na bieżąco zmieniające się regulacje związane z organizacją loterii i które nadzorują przebieg loterii w zgodzie z wymogami prawnymi. 

Jest to na tyle złożony proces formalno-prawny, że bywa tak, że standardowa obsługa prawna przeciętnej firmy na rynku, nie jest w stanie zagwarantować obsługi prawnej na tak wysokim poziomie specjalizacji, jaką zapewniają eksperckie agencje eventowe. Współpraca z profesjonalną agencją minimalizuje ryzyko błędów i kłopotów prawnych, jednocześnie maksymalizując efektywność i sukces przeprowadzanej loterii.

PRZYKŁADY KAR ZA NIEDOPILNOWANIE FORMALNOŚCI LUB BŁĘDY W ORGANIZACJI LOTERII

Brak przestrzegania przepisów prawa przy organizacji loterii może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. Przekonali się o tym nawet wielcy giganci rynku, działający na szeroką skalę międzynarodową. Obrazuje to jak duże jest ryzyko i pokazuje, że nawet wielkie korporacje popełniają błędy, których konsekwencje sięgają milionów.

Oto kilka przykładów firm, które musiały ponieść konsekwencje za niedopełnienie wymogów formalnych.

W tym miejscu, miały znaleźć się przykłady firm, które zostały zobligowane do zapłaty wysokich kar za niedopełnienie wymogów organizacyjnych dla loterii. Informacje jakie zaproponował do publikacji chat GPT, okazały się jednak halucynacjami chat'a i nie znalazły uwiarygodnienia w materiałach źródłowych.

Mimo to, możemy tu przytoczyć ciekawy przykład ukarania organizatora loterii, za błędną komunikację warunków uczestniczenia w loterii. Chodzi o loterię sms-ową, organizowaną przez telewizję Polsat.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny ukarał Telewizję Polsat i spółkę Teleaudio Dwa – odpowiedzialnych za organizację SMS-owego konkursu sylwestrowego, za wprowadzenie telewidzów w błąd, spółki miały zapłacić blisko 10 mln zł.

Co było przyczyną?

Jak podaje archiwum UOKiK, na stronie: archiwum.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=20185:

W  noc sylwestrową 2021 roku. Widzowie, którzy 31 grudnia oglądali transmitowany na żywo koncert na antenie telewizji Polsat, mogli wziąć udział w konkursie SMS „Wygraj 100 000 zł lub auto oraz nagrody dodatkowe”. Prowadzący program zapewniali: „wystarczy, że wyślecie SMS o treści SYLWESTER pod numer 7370”, „dzisiaj gracie o jeden z tych czterech eleganckich samochodów”, „dzisiaj wieczorem dzwonimy wyłącznie do zwycięzców”. Dodatkowo zachęta do wysłania wiadomości SMS pojawiała się na specjalnej belce wyświetlanej na ekranie podczas koncertu. 

UOKiK analizując schemat całego konkursu ustalił, że widz, który chciał wziąć  udział w finale gry o nagrodę główną, musiał wysłać 4 SMS-y wydając w sumie 14,76 zł. Wprowadzające w błąd były zarówno informacje pojawiające się podczas nocy sylwestrowej na ekranie,  zapewnienia prowadzących, a także SMS-y wysyłane zwrotnie uczestnikom przez organizatorów.  Zapoznania się z zasadami konkursu nie ułatwiała też wskazywana podczas koncertu strona Telegazety, która odsyłała do obszernego spisu regulaminów, których przejście i zrozumienie mogło okazać się dla wielu osób niemożliwe.

Ten przykład pokazuje, jak ważne jest przestrzeganie wszystkich formalności i przepisów, aby uniknąć surowych sankcji i utraty zaufania uczestników. Pisząc "wszystkich" warto podkreślić, że chodzi nie tylko o regulacje związane bezpośrednio z organizacją loterii, ale również o regulacje towarzyszące takim akcjom, w szczególności przestrzeganie zasad RODO, co było podstawą do wymierzenia kary w powyższym przypadku.

WARUNKI, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ORGANIZATORZY LOTERII

Kluczową kwestią aby w ogóle rozpocząć organizację loterii jest uzyskanie zezwolenia od właściwego Dyrektora Izby Administracji Skarbowej na jej zrealizowanie. Aby takie zezwolenie uzyskać, należy zawczasu przygotować wszelkie wymagane we wniosku o zezwolenie formalności i stworzyć komisję, w składzie której musi znaleźć się osoba posiadająca, poświadczone certyfikatem, świadectwo kwalifikacji uprawniające do organizacji i nadzoru nad konkursami i loteriami promocyjnymi, wydawane przez Ministerstwo Finansów lub instytucję szkoleniową posiadającą uprawnienia.

W komplecie załączników do wniosku o wydanie zezwolenia musi znaleźć się też regulamin loterii oraz wzór kuponu np. karty, losu. Regulamin loterii to jeden z ważniejszych elementów loterii, który podlega też wnikliwej analizie urzędowej. Niewłaściwie sformułowany regulamin może zostać odrzucony przez dyrektora IAS, co narazi Organizatora na utratę kilku miesięcy, w tym 2 miesięcy które ustawowo ma zagwarantowane dyrektor IAS na sprawdzenie poprawności regulaminu oraz dodatkowy czas poświęcony na przygotowanie regulaminu. Istotne jest zatem aby przygotowanie regulaminu powierzyć specjalistom zajmującym się organizacją loterii.

Co jeszcze? Do wniosku o zezwolenie na organizację loterii należy dołączyć udokumentowane potwierdzenie o legalności pochodzenia przychodów finansowych organizatora. Stosowny urząd musi mieć podstawę do sprawdzenia pochodzenia kapitału przeznaczonego na loterię. 

Jak w wielu innych procedurach należy także przedstawić zaświadczenie o niezaleganiu w płatności podatków na rzecz izby administracji skarbowej oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. Wymaga się także potwierdzenia, że organizator nie posiada przeterminowanych należności celnych.

Na tym etapie należy już dołączyć oświadczenie o poniesionych kosztach związanych z organizacją loterii. Wchodzą w to koszty poniesione na zakup nagród, druk kuponów, opłata za wydanie zezwolenia, koszty związane z zapewnieniem nadzoru nad przebiegiem loterii oraz koszty samej promocji loterii.

Gwarancja bankowa dla organizatorów loterii

Kolejnym warunkiem uzyskania zezwolenia na organizację loterii jest posiadanie stosownej gwarancji bankowej. Gwarancja bankowa to forma zabezpieczenia finansowego, którą organizator loterii jest zobowiązany posiadać. Jest to zobowiązanie banku do wypłacenia określonej sumy pieniędzy na rzecz organu skarbowego w przypadku, gdy organizator nie wywiąże się z warunków przeprowadzenia loterii lub nie wypłaci nagród uczestnikom. Celem gwarancji bankowej jest zapewnienie, że wszystkie nagrody zostaną wręczone zgodnie z regulaminem loterii, a wszelkie zobowiązania finansowe wobec uczestników i urzędów skarbowych będą spełnione.

akademia-wiedzy-loterie-konkursy-gwarancja-bankowa

Przykład zastosowania gwarancji bankowej

Firma XYZ planuje przeprowadzić dużą loterię promocyjną z wartościowymi nagrodami, takimi jak samochody i wycieczki zagraniczne. Aby uzyskać zezwolenie na organizację loterii, firma XYZ musi dostarczyć gwarancję bankową w wysokości wartości wszystkich nagród. Bank XYZ wystawia gwarancję bankową, zobowiązując się do wypłaty tej kwoty w przypadku, gdy firma XYZ nie dostarczy nagród uczestnikom. Dzięki temu uczestnicy loterii mają pewność, że nagrody zostaną im wręczone, nawet jeśli organizator napotka problemy finansowe, a organ skarbowy ma zabezpieczenie na wypadek nieprzestrzegania warunków loterii przez organizatora.

Gwarancji bankowej poświęcimy osobny temat w naszej Akademii Wiedzy. To kwestia budząca wiele pytań, postaramy się na nie odpowiedzieć szczegółowo.

OPŁATY ZA ORGANIZACJĘ LOTERII PROMOCYJNEJ

Opłata jaką należy dokonać, przy składaniu zezwolenia to 10% wartości puli nagród, jednak nie mniej niż 50% kwoty bazowej.

Kwotę bazową można znaleźć w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego. Kwota bazowa w loterii promocyjnej jest równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2024 r., w 2023 r. kwota bazowa wyniosła 6246,13 zł

Przykład wyliczenia wysokości opłaty przy składaniu zezwolenia na loterię, w której łączna pula nagród wynosi 1 mln zł:

Obliczenie 10% wartości puli nagród:

1 000 000 zł×10% = 100 000 zł

Obliczenie 50% kwoty bazowej:

6246,13 zł×50% = 3123,07 zł

Wysokość opłaty to 10% wartości puli nagród, co w tym przypadku wynosi 100 000 zł. Kwota ta jest znacznie wyższa niż 50% kwoty bazowej (3123,07 zł), więc ostateczna opłata za zezwolenie wynosi 100 000 zł.

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU NA ORGANIZACJĘ LOTERII

Termin rozpatrzenia wniosku o pozwolenie na organizację loterii wynosi 2 miesiące.

Dyrektor Izby sprawdzi w tym czasie, czy Organizator loterii spełnia wszystkie wymagania formalne. Jeśli stwierdzi jakieś braki – pozostaje 7 dni na ich usunięcie. Jeżeli coś dokumentach jest niejasne, dyrektor może wezwać do złożenia wyjaśnień.

Zezwolenie jest ważne maksymalnie 2 lata. Oprócz zezwolenia otrzymuje się zatwierdzony regulamin loterii, który dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia na organizację loterii.

To niezwykle ważna informacja, gdyż jest to czas, jaki należy wkalkulować w cały proces organizacji loterii. 

“Rekomendujemy, aby planując loterię przyjąć około 6 miesięcy jako bezpieczny czas na przygotowania, które przyniosą skuteczny efekt. To czas, który zawiera opracowanie pomysłu na loterię i stosownego scenariusza, przygotowanie formalności, oczekiwanie na wydanie zezwolenia, komunikację rozpoczęcia loterii i jej rozpoczęcie. Im bardziej skomplikowane mają być mechanizmy planowanej loterii, tym więcej czasu należy przeznaczyć na jej przygotowanie” - stwierdza Grzegorz Maciaszek - specjalista od organizacji i nadzoru nad loteriami z agencji Lilla House.

“Mamy więc do czynienia z sytuacją, że loterie, które mają rozpocząć się w lecie, należy planować już w sezonie zimowym, poprzedzającym loteryjne lato. Musimy też pamiętać, że przed dniem wystartowania loterii, nie można zacząć jej promować ani komunikować. Kampania promocji loterii może ruszyć dopiero po rozpoczęciu trwania loterii” - dodaje Grzegorz Maciaszek.

Więcej, przeczytasz w wywiadzie z executivem Lilla House G. Maciaszkiem:

W Eventach najważniejsze są doświadczenia - wywiad z executivem Lilla House G. Maciaszkiem

ZGŁOSZENIA I POZWOLENIA NA LOTERIE

Jakie zgłoszenia są wymagane do organizacji loterii?

Aby zorganizować loterię promocyjną, organizator musi złożyć odpowiednie zgłoszenia i uzyskać niezbędne pozwolenia z paru urzędów. Proces ten obejmuje kilka kroków:

 • zgłoszenie o rozpoczęciu loterii promocyjnej: Powinno być złożone do właściwego Naczelnika Urzędu Celnego przed rozpoczęciem loterii. Zgłoszenie takie powinno zawierać
 • nazwę organizatora, adres siedziby, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji działalności gospodarczej, numer REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres poczty elektronicznej.
 • opis sposobu uzyskiwania w loterii jej wyniku od przypadku: Ten element zgłoszenia jest kluczowy, aby wskazać, jak wynik loterii będzie losowy.
 • zezwolenie na urządzanie loterii i regulamin loterii: Do zgłoszenia należy dołączyć zezwolenie i regulamin loterii wydane przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.
 • zgłoszenie rozpoczęcia loterii do Dyrektora IAS: Konieczne jest zgłoszenie rozpoczęcia loterii do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, który wydał zezwolenie na przeprowadzenie loterii.

Procedura uzyskiwania zezwoleń obejmuje kilka etapów i wymaga przygotowania szeregu dokumentów. Warto zlecić ten proces specjalistom lub agencji, która ma doświadczenie w organizacji loterii, aby uniknąć błędów i opóźnień.

CO ZAWIERA KOMPLET DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ PRZEPROWADZONEJ LOTERII PROMOCYJNEJ

W trakcie całego procesu realizacji loterii, zbiera się sporo dokumentacji. Komplet dokumentacji powinien zawierać:

 • Zatwierdzony przez IAS regulamin loterii oraz wzór kuponu/karty/zgłoszenia do loterii.
 • Decyzję IAS zezwalającą na organizację loterii.
 • Regulamin Pracy Komisji.
 • Kopię gwarancji bankowej.
 • Kserokopie faktur – zakup nagród do loterii.
 • Pismo do właściwego Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego informujące o rozpoczęciu loterii.
 • Pismo do Dyrektora IAS informujące o rozpoczęciu loterii.
 • Wniosek do Naczelnika I US Warszawa Śródmieście dotyczący wydania imiennych zaświadczeń o wygranych.
 • Imienne zaświadczenia o wygranych.
 • Ewidencję imiennych zaświadczeń o wygranych.
 • Ewidencję wydanych nagród, których wartość przekracza 2 280 zł brutto.
 • Protokoły z losowania nagród.
 • Protokoły i pokwitowania wydania nagród.
 • Protokół podsumowujący.
 • Pismo do Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego informujące o zakończeniu loterii.
 • W przypadku posiadania urządzenia losującego, certyfikat właściwego Urzędu Celnego.
 • W przypadku reklamacji, reklamacje oraz odpowiedzi na reklamacje.
akademia-wiedzy-lilla-house-loterie-konkursy-wymogi

ZNACZENIE WYBORU WŁAŚCIWEGO ORGANIZATORA

Wybór niewłaściwego organizatora konkursu lub loterii może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. Brak zgodności z przepisami prawa może skutkować nałożeniem sankcji, kar finansowych, a także utratą zaufania klientów. Niewłaściwa organizacja może prowadzić do manipulacji wynikami, co negatywnie wpłynie na wizerunek marki.

Organizacja konkursów i loterii to skomplikowane przedsięwzięcie, które wymaga staranności i dbałości o każdy szczegół. Wybór właściwego partnera do realizacji takich działań może zdecydowanie zwiększyć szanse na ich sukces oraz zapewnić pełną zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

PODSUMOWANIE

Organizacja loterii promocyjnych przynosi liczne korzyści, które sprawiają, że jest to skuteczne narzędzie wspierające sprzedaż i marketing. Loterie zapewniają duży wzrost sprzedaży, dzięki elementowi zaskoczenia i ryzyka, który przyciąga uczestników, budzi ich emocje

Podsumowując, organizacja loterii promocyjnych w Polsce wiąże się z przestrzeganiem szeregu rygorystycznych przepisów prawnych i formalności. Artykuł szczegółowo omówił kluczowe aspekty, takie jak definicje i różnice między konkursem a loterią, wymagane zgłoszenia i pozwolenia, a także konkretne przepisy regulujące te działania.

Konkursy i loterie mogą być efektywnym narzędziem marketingowym, pod warunkiem, że są przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, które mają na celu zapewnienie uczciwości i transparentności. Przykłady znanych loterii promocyjnych na świecie pokazują, jak różnorodne i atrakcyjne mogą być nagrody, co przyciąga uczestników i buduje zaangażowanie wokół marki.

Ważnym elementem organizacji loterii jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń, w tym zezwolenia od właściwego Dyrektora Izby Administracji Skarbowej oraz przygotowanie szczegółowej dokumentacji. Przestrzeganie terminów i formalności jest kluczowe, aby uniknąć surowych sankcji finansowych.

Decyzja o organizacji loterii powinna być poprzedzona starannym planowaniem i współpracą z profesjonalną agencją, która zapewni zgodność z prawem i pomoże w przygotowaniu kreatywnego scenariusza. Dzięki temu uniknie się błędów i można skupić się na maksymalizacji korzyści płynących z przeprowadzanej loterii.

Nie należy też zapominać, że loterie to nie jedyne formy skutecznej promocji marki czy produktu. Istnieje też wiele innych sposobów na skuteczne akcje marketingowe. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: 

Targi, promocje in-store, czy roadshow? Z jakiej formy eventu marketingowego skorzystać, czyli krótki przegląd 5 najlepszych formatów eventów promocyjnych.

W przyszłości omówimy bardziej szczegółowo kwestie związane z opodatkowaniem nagród oraz gwarancjami bankowymi, które również są istotnym elementem procesu organizacji loterii promocyjnych. Przestrzeganie wszystkich wymogów prawnych i formalnych jest niezbędne, aby przeprowadzić loterię zgodnie z obowiązującymi normami i zapewnić uczestnikom uczciwe i przejrzyste warunki udziału.

PODSTAWY PRAWNE

O autorze

Szymon Kusior specjalista ds. organizacji loterii

Szymon Kusior - to doświadczony Projekt Manager z imponującym dorobkiem w branży eventowej, który może poszczycić się ponad dekadą praktyki. Jako ekspert od imprez masowych, rekrutacji i szkoleń, Szymon zrealizował i nadzorował niezliczone wielkoskalowe wydarzenia na terenie całej Polski. Jego kreatywność i innowacyjność pozwoliły na współtworzenie niezapomnianych eventów opartych na unikalnych, autorskich scenariuszach. Na co dzień zarządza dynamicznym, kilkunastoosobowym zespołem, dbając o każdy szczegół realizowanych projektów. Prywatnie pasjonat gier retro i entuzjasta projektów DIY, co dodaje mu wyjątkowego charakteru i inspiruje do tworzenia niezapomnianych doświadczeń.

Jeśli chcesz zapytać Szymona o organizację loterii, to wejdź na stronę i wyślij zapytanie


Zamów wycenę loterii dla swojej marki

*pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

tagi

#loterie promocyjne #loterie i konkursy #loterie konsumenckie #konkursy konsumenckie #zgłoszenie na organizację loterii #loterie dla biznesu #pozwolenie na organizację loterii #organizator konkursów i loterii #certyfikat uprawniający do nadzoru i organizacji konkursów i loterii promocyjnych #gwarancja bankowa dla organizatorów loterii #nadzór nad loteriami

 

Podziel się

Polub nas na Facebooku

Oceń realizacje na Instagram

Obserwuj nas na LinkedIn

Obserwuj nas na Tweeterze

Odwiedź nasz kanał na YouTube